Underhållsavtal

 

Dalarnas Säkerhets System kan erbjuda totallösningar där både underhåll, larmmottagning och väktarinsats ingår. Allt i ett avtal med fast pris och bara en faktura per år. Enkelt och överskådligt!

 

En larmanläggning som inte underhålls kan invagga i falsk trygghet. Att finna att larmet inte fungerat genom att upptäcka ett fullbordat inbrott när man kommer till jobbet, måste vara frustrerande. Dessutom var ju hela investeringen i larmet bortkastat.

 

Anläggningens viktiga funktion är att reagera snabbt vid ett inbrottsförsök, för att därigenom minimera följdverkningar och kostnader. Detektorerna påverkas av omgivningsmiljön och blir med tiden antingen känsligare eller okänsligare beroende på konstruktion. Anläggningen kan alltså på sikt antingen avge onödiga larm, med dyra utryckningskostnader som följd, eller successivt få sämre möjlighet att detektera en brand eller ett inbrottsförsök.

 

Ett annat vanligt problem som vi upptäcker vid våra revisioner är att lokalernas användningssätt har förändrats, vilket ställer andra krav på projekteringen. Ibland har helt enkelt en detektor gömts, genom olämplig placering av material eller inredning.

 

Genom att teckna ett underhållsavtal erhåller ni regelbunden service och funktionskontroll av anläggningen. Avslutningsvis sker provlarm, då larmdon provas och larmöverföringen via Larmcentral till Räddningstjänst, Polis eller vaktbolag kontrolleras. Då finns det även tillfälle för er anläggningsskötare att få en repetition av funktioner och handhavande.

 

Med ett underhållsavtal har förutsättningar skapats för många bekymmersfria år med er larmanläggning!

 

Dalarnas Säkerhets System erbjuder allt från enbart revisioner enligt SSF:s eller SBF:s regler, till totallösningar där både underhåll, larmmottagning och väktarinsats ingår. Allt i ett enda avtal med fast pris och bara en faktura per år.

Enkelt och överskådligt!

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC