Rätt kompetens dygnet runt, året runt

Vår erfarenhet säger att en säkerhetsinstallation har en livslängd på 8-12 år och att det under denna period uppstår en rad händelser som skapar behov av ett besök från vår serviceorganisation.

I en skräddarsydd säkerhetslösning finns ett uttalat behov av att vi är tillgängliga dygnet runt, året runt.

 

En snabb insats med rätt kompetens är avgörande för att minimera skadan för våra kunder.

Våra servicetekniker är vana vid att dagligen hantera allt ifrån kritiska fel som kräver snabb insats till konsultativa insatser i samband med årskontroller, ombyggnationer och andra förändringar hos våra kunder.

 

Vi på DSS förstår vikten av att snabb och korrekt analys ger rätt åtgärd och att rätt åtgärd i rätt tid minimerar fel och kostnader hos våra kunder. Vi söker därför hela tiden nya vägar för att förbättra vår service.

Ett exempel är att vi erbjuder kontinuerlig utbildning i kombination med fjärrövervakning och fjärrsupport, för att på så sätt minska behovet av att vi kommer ut på plats och analyserar och åtgärdar problem.

 

Vårt Servicecenter är bemannat med egen personal och står alltid till tjänst med snabb svarstid. I Servicecenter hanteras felanmälan, löpande service, reservdelar, planering av årskontroller, telefonsupport samt övriga ärenden kring service och underhåll.

 

DSS arbetar i ett Service Management System som heter WinServ. Samtliga serviceärenden registreras i systemet och tilldelas ett unikt ordernummer. Med hjälp av dedikerade fält för beskrivning av fel, beskrivning av åtgärd, tidredovisning och materialåtgång skapar vi en faktura som innehåller den detaljeringsgrad som du som kund önskar. Vi tillhandahåller även statistik på utförda åtgärder, vilket underlättar för våra kunder vid budgetering samt beslut om nyinvesteringar.

 

Jour under årets alla dagar

 

Dygnet runt, året runt erbjuder DSS jourpassning via larmbord och dedikerad jourtekniker. Larmbordet bemannas av vaken personal, vilka tar emot felanmälan och säkerställer att jourtekniker kontaktar kunden. Inställelsetid på kvällar och nätter är enligt avtal, men aldrig längre än 4 timmar.

Vår jour och beredskap bemannas av våra egna anställda. Det betyder att du som kund får tillgång till personal som är väl förtrogen med hur just din säkerhetsanläggning fungerar.

Det finns alltid tillgång till service och support.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC