Bild till inlägget

Vi är aktiva medlemmar

 

SäkerhetsBranschen är en organisation med cirka 170 säkerhetsföretag som medlemmar vilka tillsammans omsätter 14 miljarder kronor per år och har 31.000 anställda medarbetare. Förening som samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

 

DSS är aktiva medlemmar i branschorganisationen och vi ser detta medlemskap som en möjlighet för oss att aktivt ta ansvar för att branschen utvecklas till det bättre.

 

Vill du veta mer om säkerhetsbranschen – följ länk till hemsida:

 

SäkerhetsBranschen »

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC