Bild till inlägget

Passerkontroll skall vara enkelt och smidigt att använda

Att ha kontroll över behörigheten till sin fastighet är grundläggande för en säker och trygg miljö. Rätt lås är av tradition den vanligaste lösningen för att skydda sin fastighet. Samtidigt är det viktigt att anpassa låset efter vad som skall skyddas. För detta krävs ofta en skräddarsydd lösning för varje enskild dörr. Med passagesystem kan man bygga lösningar för fastigheter och hyresgäster, så som bokning, porttelefoner och samtidigt skapa en trygg och trevlig miljö.

 

Att installera ett passersystem är ett alternativ till en nyckelbaserad lösning. En nyckel kan ju kopieras, tappas bort eller helt enkelt bli stulen och detta medför dyra cylinderbyten. Marknaden för passersystem växer snabbt. Tillgången till ny teknik ökar samtidigt som den nya tekniken har både bättre prestanda och i många fall kan erbjudas till en lägre kostnad. Baksidan av teknikutvecklingen är att utbudet av system ökar och att det blir svårt att överblicka vilken lösning som är den bästa.

 

För oss på DSS handlar ett passersystem om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken inom passerkontroll skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär bland annat att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

Behov – Funktion – Teknik

På DSS är vår ambition att tillsammans med dig som kund projektera passerkontroll utifrån tre steg. Vi startar alltid diskussionen med kring frågan om behovet och syftet med investeringen. Nästa steg är att översätta detta till en funktion där vi tillsammans beskriver rätt skydd till samtliga dörrar i fastigheten. Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi tillsammans hittar den teknik och system som bäst löser ditt behov.

 

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC