Bild till inlägget

En gemensam plattform för att styra alla dina säkerhetssystem

Med den ökade takten i digitalisering av enskilda säkerhetssystem ger samtidigt en möjlighet i att via ett gemensamt överordnat system presentera information från olika system. Möjliga funktioner är i huvudsak grafisk presentation, styrning och kontroll av undersystemen, centralisering av loggar samt automation av vissa funktioner.

 

Historiskt har presentationssystemen i första hand integrerat system från samma produktleverantör, men det största marknadsintresset ligger idag i system som kan ge kunden en fabrikatsoberoende integration.

 

På DSS har vi en bred erfarenhet av integration. Vår grundidé är att integrera allt som kan kommunicera med ett annat system. Det spelar ingen roll om det är ett enkelt larmsystem för en liten byggnad eller ett avancerat passagesystem för en koncern. Funktionerna är ändå detsamma och utvecklade så att det går att anpassa från att vara en enkel presentationsprogramvara till ett fullständigt överordnat system.

Detta är ett överordnat system

Ett överordnat system är en gemensam plattform för olika säkerhetssystem. De olika delsystemen integreras mot det överordnade systemet och ger därmed användarna en gemensam presentation.

 

Överordnat system betyder också att systemet sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen. Fördelen med detta är att man inte riskerar att tappa någon funktionalitet i sina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som innan. Befintliga styrscheman, larmområden, behörigheter och automatiska funktioner med mera behöver inte programmeras på nytt i det överorordnade systemet.

 

Normalt utgår ett överordnat system från en grafisk planritning. På den placeras aktiva ikoner eller symboler som representerar de olika punkterna i de anslutna systemen, till exempel brandlarmspunkter, inbrottslarmsdetektorer, kortläsare, övervakningskameror med mera. När någon av dessa punkter larmar så indikeras detta aktivt i det överordnade systemet genom att symbolen byter färg och/eller blinkar samt att man får en åtgärdstext för händelsen.

Användarvänlighet & produktoberoende kommunikation

Anledningen till att använda ett överordnat system är framför allt att de förenklar och effektiviserar säkerhetsarbetet eftersom all information samlas på ett ställe, samtidigt som de viktigaste styrningarna kan göras från ett och samma system, till exempel från- och tillkoppling av detektorer, på/avlarmning, öppning av dörrar med mera. Som användare behöver man bara behärska ett användargränssnitt för att kunna administrera flera olika säkerhetssystem. Detta skall jämföras med att som användare behöva navigera mellan många olika program eller i värsta fall förflytta sig mellan centraler spridda på flera olika lokaler. Överordnade system ger därför både en bättre säkerhetsnivå och ett effektivare arbete för användaren.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC