DSS Certifierade för kamerbevakningssystem

( Text hämtat från SBSC )

I SSF 1061 finns de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar kameraövervakningsanläggningar enligt SSF 1060. Ett certifikat enligt normen visar att ni är ett kvalitetsmedvetet företag som utför kameraövervakningsanläggningar med hög säkerhet. Det intygar er kompetens och visar på att ni, genom ert arbete, bidrar till ett säkrare Sverige.


Dalarnas Säkerhets System är det först företaget i Dalarna som är certifierad av SBSC Anläggarfirma Kamerabevakningssystem.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC