Bild till inlägget

Larmöverföring – ett viktigt vägval för ett säkert larmsystem

Säkra larmsystem

Hur säker är du på att din larmöverföring fungerar felfritt?

 

Hur säker är du på att din larmöverföring inte påverkas teknikskiften i telenäten?

 

Pålitliga larmsystem behövs mer än någonsin för företag och organisationer. Övervakade larm anslutna till larmcentral kan väsentligt minska förluster orsakade av brand, inbrott eller annan skada. Många företag använder också larmsystemen för andra funktioner som till exempel ta emot larm från tekniska system för att upptäcka driftavbrott eller sabotage. En bristande larmöverföring kan göra det bästa larmsystem osäkert.

 

Vi på DSS hjälper dig att reda ut vilka förutsättningar som gäller för just din installation. Vi samarbetar med branschens främsta leverantörer av larmöverföring och kan därför ge dig ett opartiskt råd om vilken överföring som passar bäst för just din anläggning.

Teleoperatörerna digitaliserar telenäten

Telia planerar för omfattande förändringar i det kopparbaserade telenätet. Under de kommande åren avvecklas stora delar av nätet och ersätts med lösningar baserade på mobilnäten. En avveckling av det analoga telenätet i kombination med att fler och fler går över till IP-telefoni ställer nya krav på larmöverföringen. De flesta på marknaden förekommande larmsystem behöver anpassas eller bytas ut för att klara av att sända larm över mobilnät eller datanät.

Säkra förbindelser

En av de mest sårbara delarna i ett larmsystem är länken mellan din larmanläggning och larmcentral. Enligt nya normer ställs tydligare krav på att en larmöverföring skall vara övervakad för att vara godkänd. Detta innebär bland annat att leverantören av larmsändare skall mäta och garantera tillgängligheten för den enskilda larmsändaren. Det positiva för kunden är att de får en säker och kontrollerad överföring till larmcentralen. Det negativa är att flertalet av idag installerade larmöverföringar inte klarar av de nya kraven.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC