Bild till inlägget

Certifierade inbrottslarm som följer aktuella regelverk och krav

Inbrottslarm används för att förebygga inbrott, sabotage och skadegörelse. Systemen har utvecklats mycket under de senaste åren och idag är risken för obefogade larm väldigt liten. Öka den personliga tryggheten, samtidigt som kostnader för produktionsavbrott, förlorade varor och utrustning kan minimeras. Inbrottslarm är en bra och billig investering i jämförelse med manuell bevakning.

 

För oss på DSS handlar ett inbrottslarm om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera.

Vi är fristående och tillsammans med ledande varumärken skapar vi de bästa genomtänkta och funktionella lösningarna.

 

DSS är en SBSC certifierad anläggarfirma och vi har behörig ingenjör vars huvudsakliga ansvar är att säkerställa att lagar och normer följs. Vår ingenjör är med i hela kedjan av vår leverans. Tillsammans med vår kund reder de ut vilka säkerhetsregler som gäller för aktuell lokal, varefter projektering och installation till sist landar i en obligatorisk utbildning av kundens anläggningsskötare. Vi lämnar alltid ett anläggarintyg, vilket är ett värdebevis att visa upp för försäkringsbolag och andra intressenter.

 

Vi erbjuder ett brett utbud av inbrottslarm, från avancerade anläggningar till mindre systemlösningar. Vi har en dokumenterad erfarenhet av såväl nyinstallation som utbyte av befintliga system under drift, dvs. byte samtidigt som kundens verksamhet inte påverkas nämnvärt. Vi är oberoende och kan därför kan koppla ditt inbrottslarm till valfri larmcentral i Sverige. Har du ingen eget önskemål så förmedlar vi kontakten till en certifierad larmcentral som erbjuder utryckning med väktare eller annan lösning som du som kund föredrar.

Behov – Funktion – Teknik

På DSS är vår ambition att tillsammans med dig som kund projektera ett inbrottslarm utifrån tre steg.

Vad är behovet och syftet med investeringen.

Vilken funktion passar bäst till vad som skall skyddas, vilka externa krav påverkar, vilket regelverk är styrande etc.

 

Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi tillsammans hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

 

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC