Finlarm – Expansion

 

Med start sommaren 2011 inleder Harri Salo, grundaren till Finlarm ett samarbete med investerarna Daniel Andersson och Christian Drougge. Tillsammans sätter de grunderna till en vision i att göra Finlarms erbjudande tillgängligt för ett ökat antal kunder på en större geografisk marknad. Lars Alm rekryteras som Vd i syfte att leda denna expansion.

Dalarna

Efter ett första etableringsår som ägare i Finlarm presenterades Dalarnas Säkerhets System (DSS) som vårt första förvärv. Bolaget förvärvas tillsammans med tre nyckelpersoner av de anställda. DSS grundades 1990 och har idag Dalarna med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. DSS är i grunden väldigt likt Finlarm med en stark entreprenör som utvecklat sitt bolag i nära symbios med sina kunder. Genom att tillföra sälj- och ledningsresurser men i övrigt ändra på så lite som möjligt har DSS vuxit sig allt starkare på sin hemmamarknad.

 

Två kontor i Stockholm

Våren 2014 sjösatte vi nästa steg i Finlarms expansion genom att satsa på ytterligare ett kontor i Stockholm.
Med tanke på den rådande trafiksituationen, som Finlarm och deras kunder upplever som ett stort problem, är det naturligt för oss att satsa på ett till kontor i Stockholm. Satsningen ger Finlarm också tillgång till nödvändig kompetens inom teknikområden som de tidigare har saknat.

Här kan du läsa mer om Finlarm:

finlarm_logo_small

Mälardalen

Våren 2015 är det dags för nästa steg i Finlarms expansion. Finlarm expanderar genom att förvärva det Västeråsbaserade ProtectYou, en verksamhet som omfattar 20 anställda med årlig omsättning på 30 mkr, varav 50% kommer från låsinstallationer.

Grundaren till ProtectYou, Lasse Karlsson, kvarstår som filialchef för kontoret i Västerås.

ProtectYou grundades 2004 och har idag Mälardalen med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor. Ovanpå detta känner Finlarm att kunder i allt högre grad vill köpa lås och passer som en paketerad tjänst, varpå denna satsning ger oss tillgång till nödvändig kompetens inom lås.

 

Här kan du läsa mer om ProtectYou:

protectyou

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC