Bild till inlägget

Tekniken finns – möjligheterna och fallgroparna är många

Medan en investering i de traditionella säkerhetssystemen, brandlarm och inbrottslarm, har ett naturligt syfte, är en investering i ett kamerasystem ofta orsakat av flera parametrar. Vanliga orsaker till att investera i kamera är behov av att:

  • öka tryggheten för de anställda
  • skydda egendom
  • komplement till befintlig skydd
  • undvika skadegörelse
  • klargöra vad som hände och vem som gjorde vad

 

För oss på DSS handlar en säkerhetskamera om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken inom säkerhetskamera skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär bland annat att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

 

Detta är CCTV

Ett kamerasystem har som syfte att med hjälp av strategiskt utplacerade kameror generera en bild som man kan titta på i direktsändning eller som spelas in på en lagringsenhet för att vid ett senare tillfälle analyseras.

 

Kamerasystem delas in i 4 klasser, från det enklaste systemet med en kamera som visas direkt på en monitor till avancerade system som lagrar stora mängder bild (och ljud). De mer avancerade system har ofta funktioner som videoanalys, vilket innebär att vissa företeelser kan generera ett larm och en automatisk åtgärd.

 

Kamerasystem levereras fortfarande som ett analogt system med analoga kameror och en digital lagringsenhet. Denna typ av system är fullt tillräcklig på små till mellanstora företag där man endast ska övervaka mindre områden, inte kräver identifiering och inte behöver möjlighet till bildanalys. Är dina behov mer omfattande så erbjuder den digitala tekniken ett brett utbud av produkter. Utvecklingen går idag mycket fort inom digital kamera och du kan idag få prisvärda system med en hög prestandanivå. Utbudet på digitala kameror har därför ökat lavinartat vilket ger dig som kund en valfrihet som inte bara är till en fördel. Vår rekommendation är att endast välja system och kameror som har en lång lista av installerade referensanläggningar.

Om du idag har en analog anläggning och vill uppgradera ditt system så finns det idag en hybrid lösning då vi installerar ett IP-baserat system och ansluter videoservrar där man kan ansluta analoga kameror och därmed utnyttja IP systemets intelligens.

Behov – Funktion – Teknik

På DSS är vår ambition att tillsammans med vår kund projektera kamerasystem utifrån tre steg. Vi startar alltid diskussionen kring frågan om behov och syfte med investeringen. Nästa steg är att översätta detta till en funktion där vi tillsammans beskriver vad som skyddas, när i tiden vi spelar in, hur bilder används, önskad lagringskapacitet etc. Ett naturligt avslut på denna process är att hantera en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Vi reder ut hur gällande lagstiftning påverkar installation och dagligt användandet av anläggningen.

 

Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

Vikten av att förena kamerabevakning och integritet

I debatten om kamerabevakning nämns naturligt frågan kring integritet för den enskilda individen. Vår erfarenhet är att det går att kombinera dessa frågor och vi har flera exempel där den upplevda integriteten och tryggheten hos kundens personal ökat i och med införandet av ett kamerasystem.

 

I de fall som säkerhetskameror används i syfte att förstärka kundens skalskydd är frågan svårare. Vår hållning är att hjälpa våra kunder med tillståndsansökan, tydlig skyltning och att använda teknik där vi maskar bort känsliga områden. Att vi i slutändan ibland filmar personer som befinner sig på en plats där de inte borde vara är ofrånkomligt.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC