Kategoriarkiv: Tjänster & Produkter

Webshop

Webshop

(Klicka på kundvagnen för att komma till webbshoppen)

 

I webbshoppen kan du beställa enklare förbrukningsmaterial till exempel:

 • Passerkort och taggar
 • Korthållare och nyckelband
 • Bordsläsare mm mm

 

 

Ansök om konto genom att registrera dig här 

  Brand och Utrymning

  Vi hjälper dig att välja rätt produkt för rätt miljö

  Bränder och avbrott i verksamheten på grund av brand orsakar årligen kostnader för miljardbelopp. Därför är det viktigt med ett verksamhetsanpassat brandskydd där ett tillförlitligt brandlarm, som i så tidigt skede som möjligt kan upptäcka en brand och avge larm kan förhindra skador på såväl person som egendom.

  För våra kunder finns det pengar att spara på ett genomtänkt brandlarm.

   

  DSS har en mångårig erfarenhet och en beprövad metod av att tillsammans med våra kunder välja rätt lösning för den aktuella lokalen. Hög driftsäkerhet och hög känslighet i relation till en minimering av falsklarm och en låg totalkostnad är våra viktigaste parametrar vid val av system.

  Med ett brett utbud av certifierade brandlarmsprodukter anpassade efter alla tänkbara behov på marknaden. Systemen sträcker sig från interaktiva analoga adresserbara system för anläggningar med mycket höga säkerhetskrav till prisvärda små och medelstora konventionella system.

  Vi har även system som integrerar brand och utrymning i ett och samma system.

   

  Certifierade anläggarfirmor med certifierade produkter levererar ett fullt godkänt brandskydd

  Ett flertal leverantörer som påstår sig leverera brandlarm via brandindikering inbyggt i inbrottslarmet. Vad som levereras i detta fall är något som kan liknas med en brandvarnare kopplat till larmcentral, men dessa larm kan aldrig bli fullt tillförlitliga eller generera direkt utryckning från räddningstjänsten.

   

  Ett riktigt brandlarm är ett separat system, som lever upp till aktuella normer och regler. Systemet skall bestå av en certifierad centralutrustning med certifierade detektorer och larmdon. Ett riktigt brandlarm kan endast projekteras och installeras av en certifierad anläggarfirma som har minst en behörig ingenjör.

  För att undvika onödiga fellarm är systemet vara beprövat för den miljö som den aktuella installationen avser.

  Det är viktigt att veta att ett brandlarm via brandindikering inbyggt i inbrottslarmet

  Vi kan miljöer som kräver Ex-klassning, aspirerande system eller talat utrymningslarm

  Syftet med Ex-klassning är att identifiera utrymmen där det förvaras brandfarliga gaser och vätskor och som därmed ger en ökad risk för explosion. I dessa lokaler är det av extra vikt att göra en projektering och installation som förhindrar antändning och säkerställer tidig och tillförlitlig branddetektering.

  Aspirerande (samplande) detektorer används i utrymmen där traditionella detektorer inte ger ett tillförlitligt skydd. Kyrkor, kulturbyggnader, industrilokaler och datahallar är miljöer som lämpar sig bra för aspiration. Installationen kan göras diskret och stör därmed inte byggnadens estetik.

  Aspirerande detektorer är mycket känsliga, mäter luftens kvalitet och ger en snabb och exakt detektering. Den kan även lämna information och förlarm vid mycket låga partikelnivåer.

   

  Talat utrymningslarm är ett bra komplement till det ordinarie brandskyddet. Svenska Brandskyddsföreningen ger ut rekommendationer för hur ett sådant utrymningslarm skall vara konstruerat. Vissa offentliga lokaler, hotell och butiker skall utrustas med denna teknik.

  Inbrottslarm

  Certifierade inbrottslarm som följer aktuella regelverk och krav

  Inbrottslarm används för att förebygga inbrott, sabotage och skadegörelse. Systemen har utvecklats mycket under de senaste åren och idag är risken för obefogade larm väldigt liten. Öka den personliga tryggheten, samtidigt som kostnader för produktionsavbrott, förlorade varor och utrustning kan minimeras. Inbrottslarm är en bra och billig investering i jämförelse med manuell bevakning.

   

  För oss på DSS handlar ett inbrottslarm om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera.

  Vi är fristående och tillsammans med ledande varumärken skapar vi de bästa genomtänkta och funktionella lösningarna.

   

  DSS är en SBSC certifierad anläggarfirma och vi har behörig ingenjör vars huvudsakliga ansvar är att säkerställa att lagar och normer följs. Vår ingenjör är med i hela kedjan av vår leverans. Tillsammans med vår kund reder de ut vilka säkerhetsregler som gäller för aktuell lokal, varefter projektering och installation till sist landar i en obligatorisk utbildning av kundens anläggningsskötare. Vi lämnar alltid ett anläggarintyg, vilket är ett värdebevis att visa upp för försäkringsbolag och andra intressenter.

   

  Vi erbjuder ett brett utbud av inbrottslarm, från avancerade anläggningar till mindre systemlösningar. Vi har en dokumenterad erfarenhet av såväl nyinstallation som utbyte av befintliga system under drift, dvs. byte samtidigt som kundens verksamhet inte påverkas nämnvärt. Vi är oberoende och kan därför kan koppla ditt inbrottslarm till valfri larmcentral i Sverige. Har du ingen eget önskemål så förmedlar vi kontakten till en certifierad larmcentral som erbjuder utryckning med väktare eller annan lösning som du som kund föredrar.

  Behov – Funktion – Teknik

  På DSS är vår ambition att tillsammans med dig som kund projektera ett inbrottslarm utifrån tre steg.

  Vad är behovet och syftet med investeringen.

  Vilken funktion passar bäst till vad som skall skyddas, vilka externa krav påverkar, vilket regelverk är styrande etc.

   

  Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi tillsammans hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

   

  Passerkontroll och Lås

  Passerkontroll skall vara enkelt och smidigt att använda

  Att ha kontroll över behörigheten till sin fastighet är grundläggande för en säker och trygg miljö. Rätt lås är av tradition den vanligaste lösningen för att skydda sin fastighet. Samtidigt är det viktigt att anpassa låset efter vad som skall skyddas. För detta krävs ofta en skräddarsydd lösning för varje enskild dörr. Med passagesystem kan man bygga lösningar för fastigheter och hyresgäster, så som bokning, porttelefoner och samtidigt skapa en trygg och trevlig miljö.

   

  Att installera ett passersystem är ett alternativ till en nyckelbaserad lösning. En nyckel kan ju kopieras, tappas bort eller helt enkelt bli stulen och detta medför dyra cylinderbyten. Marknaden för passersystem växer snabbt. Tillgången till ny teknik ökar samtidigt som den nya tekniken har både bättre prestanda och i många fall kan erbjudas till en lägre kostnad. Baksidan av teknikutvecklingen är att utbudet av system ökar och att det blir svårt att överblicka vilken lösning som är den bästa.

   

  För oss på DSS handlar ett passersystem om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken inom passerkontroll skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär bland annat att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

  Behov – Funktion – Teknik

  På DSS är vår ambition att tillsammans med dig som kund projektera passerkontroll utifrån tre steg. Vi startar alltid diskussionen med kring frågan om behovet och syftet med investeringen. Nästa steg är att översätta detta till en funktion där vi tillsammans beskriver rätt skydd till samtliga dörrar i fastigheten. Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi tillsammans hittar den teknik och system som bäst löser ditt behov.

   

  CCTV – Säkerhetskamera

  Tekniken finns – möjligheterna och fallgroparna är många

  Medan en investering i de traditionella säkerhetssystemen, brandlarm och inbrottslarm, har ett naturligt syfte, är en investering i ett kamerasystem ofta orsakat av flera parametrar. Vanliga orsaker till att investera i kamera är behov av att:

  • öka tryggheten för de anställda
  • skydda egendom
  • komplement till befintlig skydd
  • undvika skadegörelse
  • klargöra vad som hände och vem som gjorde vad

   

  För oss på DSS handlar en säkerhetskamera om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken inom säkerhetskamera skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär bland annat att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

   

  Detta är CCTV

  Ett kamerasystem har som syfte att med hjälp av strategiskt utplacerade kameror generera en bild som man kan titta på i direktsändning eller som spelas in på en lagringsenhet för att vid ett senare tillfälle analyseras.

   

  Kamerasystem delas in i 4 klasser, från det enklaste systemet med en kamera som visas direkt på en monitor till avancerade system som lagrar stora mängder bild (och ljud). De mer avancerade system har ofta funktioner som videoanalys, vilket innebär att vissa företeelser kan generera ett larm och en automatisk åtgärd.

   

  Kamerasystem levereras fortfarande som ett analogt system med analoga kameror och en digital lagringsenhet. Denna typ av system är fullt tillräcklig på små till mellanstora företag där man endast ska övervaka mindre områden, inte kräver identifiering och inte behöver möjlighet till bildanalys. Är dina behov mer omfattande så erbjuder den digitala tekniken ett brett utbud av produkter. Utvecklingen går idag mycket fort inom digital kamera och du kan idag få prisvärda system med en hög prestandanivå. Utbudet på digitala kameror har därför ökat lavinartat vilket ger dig som kund en valfrihet som inte bara är till en fördel. Vår rekommendation är att endast välja system och kameror som har en lång lista av installerade referensanläggningar.

  Om du idag har en analog anläggning och vill uppgradera ditt system så finns det idag en hybrid lösning då vi installerar ett IP-baserat system och ansluter videoservrar där man kan ansluta analoga kameror och därmed utnyttja IP systemets intelligens.

  Behov – Funktion – Teknik

  På DSS är vår ambition att tillsammans med vår kund projektera kamerasystem utifrån tre steg. Vi startar alltid diskussionen kring frågan om behov och syfte med investeringen. Nästa steg är att översätta detta till en funktion där vi tillsammans beskriver vad som skyddas, när i tiden vi spelar in, hur bilder används, önskad lagringskapacitet etc. Ett naturligt avslut på denna process är att hantera en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Vi reder ut hur gällande lagstiftning påverkar installation och dagligt användandet av anläggningen.

   

  Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

  Vikten av att förena kamerabevakning och integritet

  I debatten om kamerabevakning nämns naturligt frågan kring integritet för den enskilda individen. Vår erfarenhet är att det går att kombinera dessa frågor och vi har flera exempel där den upplevda integriteten och tryggheten hos kundens personal ökat i och med införandet av ett kamerasystem.

   

  I de fall som säkerhetskameror används i syfte att förstärka kundens skalskydd är frågan svårare. Vår hållning är att hjälpa våra kunder med tillståndsansökan, tydlig skyltning och att använda teknik där vi maskar bort känsliga områden. Att vi i slutändan ibland filmar personer som befinner sig på en plats där de inte borde vara är ofrånkomligt.

  Service och support

  Rätt kompetens dygnet runt, året runt

  Vår erfarenhet säger att en säkerhetsinstallation har en livslängd på 8-12 år och att det under denna period uppstår en rad händelser som skapar behov av ett besök från vår serviceorganisation.

  I en skräddarsydd säkerhetslösning finns ett uttalat behov av att vi är tillgängliga dygnet runt, året runt.

   

  En snabb insats med rätt kompetens är avgörande för att minimera skadan för våra kunder.

  Våra servicetekniker är vana vid att dagligen hantera allt ifrån kritiska fel som kräver snabb insats till konsultativa insatser i samband med årskontroller, ombyggnationer och andra förändringar hos våra kunder.

   

  Vi på DSS förstår vikten av att snabb och korrekt analys ger rätt åtgärd och att rätt åtgärd i rätt tid minimerar fel och kostnader hos våra kunder. Vi söker därför hela tiden nya vägar för att förbättra vår service.

  Ett exempel är att vi erbjuder kontinuerlig utbildning i kombination med fjärrövervakning och fjärrsupport, för att på så sätt minska behovet av att vi kommer ut på plats och analyserar och åtgärdar problem.

   

  Vårt Servicecenter är bemannat med egen personal och står alltid till tjänst med snabb svarstid. I Servicecenter hanteras felanmälan, löpande service, reservdelar, planering av årskontroller, telefonsupport samt övriga ärenden kring service och underhåll.

   

  DSS arbetar i ett Service Management System som heter WinServ. Samtliga serviceärenden registreras i systemet och tilldelas ett unikt ordernummer. Med hjälp av dedikerade fält för beskrivning av fel, beskrivning av åtgärd, tidredovisning och materialåtgång skapar vi en faktura som innehåller den detaljeringsgrad som du som kund önskar. Vi tillhandahåller även statistik på utförda åtgärder, vilket underlättar för våra kunder vid budgetering samt beslut om nyinvesteringar.

   

  Jour under årets alla dagar

   

  Dygnet runt, året runt erbjuder DSS jourpassning via larmbord och dedikerad jourtekniker. Larmbordet bemannas av vaken personal, vilka tar emot felanmälan och säkerställer att jourtekniker kontaktar kunden. Inställelsetid på kvällar och nätter är enligt avtal, men aldrig längre än 4 timmar.

  Vår jour och beredskap bemannas av våra egna anställda. Det betyder att du som kund får tillgång till personal som är väl förtrogen med hur just din säkerhetsanläggning fungerar.

  Det finns alltid tillgång till service och support.

  Underhållsavtal

  Underhållsavtal

   

  Dalarnas Säkerhets System kan erbjuda totallösningar där både underhåll, larmmottagning och väktarinsats ingår. Allt i ett avtal med fast pris och bara en faktura per år. Enkelt och överskådligt!

   

  En larmanläggning som inte underhålls kan invagga i falsk trygghet. Att finna att larmet inte fungerat genom att upptäcka ett fullbordat inbrott när man kommer till jobbet, måste vara frustrerande. Dessutom var ju hela investeringen i larmet bortkastat.

   

  Anläggningens viktiga funktion är att reagera snabbt vid ett inbrottsförsök, för att därigenom minimera följdverkningar och kostnader. Detektorerna påverkas av omgivningsmiljön och blir med tiden antingen känsligare eller okänsligare beroende på konstruktion. Anläggningen kan alltså på sikt antingen avge onödiga larm, med dyra utryckningskostnader som följd, eller successivt få sämre möjlighet att detektera en brand eller ett inbrottsförsök.

   

  Ett annat vanligt problem som vi upptäcker vid våra revisioner är att lokalernas användningssätt har förändrats, vilket ställer andra krav på projekteringen. Ibland har helt enkelt en detektor gömts, genom olämplig placering av material eller inredning.

   

  Genom att teckna ett underhållsavtal erhåller ni regelbunden service och funktionskontroll av anläggningen. Avslutningsvis sker provlarm, då larmdon provas och larmöverföringen via Larmcentral till Räddningstjänst, Polis eller vaktbolag kontrolleras. Då finns det även tillfälle för er anläggningsskötare att få en repetition av funktioner och handhavande.

   

  Med ett underhållsavtal har förutsättningar skapats för många bekymmersfria år med er larmanläggning!

   

  Dalarnas Säkerhets System erbjuder allt från enbart revisioner enligt SSF:s eller SBF:s regler, till totallösningar där både underhåll, larmmottagning och väktarinsats ingår. Allt i ett enda avtal med fast pris och bara en faktura per år.

  Enkelt och överskådligt!

  Larmöverföring

  Larmöverföring – ett viktigt vägval för ett säkert larmsystem

  Säkra larmsystem

  Hur säker är du på att din larmöverföring fungerar felfritt?

   

  Hur säker är du på att din larmöverföring inte påverkas teknikskiften i telenäten?

   

  Pålitliga larmsystem behövs mer än någonsin för företag och organisationer. Övervakade larm anslutna till larmcentral kan väsentligt minska förluster orsakade av brand, inbrott eller annan skada. Många företag använder också larmsystemen för andra funktioner som till exempel ta emot larm från tekniska system för att upptäcka driftavbrott eller sabotage. En bristande larmöverföring kan göra det bästa larmsystem osäkert.

   

  Vi på DSS hjälper dig att reda ut vilka förutsättningar som gäller för just din installation. Vi samarbetar med branschens främsta leverantörer av larmöverföring och kan därför ge dig ett opartiskt råd om vilken överföring som passar bäst för just din anläggning.

  Teleoperatörerna digitaliserar telenäten

  Telia planerar för omfattande förändringar i det kopparbaserade telenätet. Under de kommande åren avvecklas stora delar av nätet och ersätts med lösningar baserade på mobilnäten. En avveckling av det analoga telenätet i kombination med att fler och fler går över till IP-telefoni ställer nya krav på larmöverföringen. De flesta på marknaden förekommande larmsystem behöver anpassas eller bytas ut för att klara av att sända larm över mobilnät eller datanät.

  Säkra förbindelser

  En av de mest sårbara delarna i ett larmsystem är länken mellan din larmanläggning och larmcentral. Enligt nya normer ställs tydligare krav på att en larmöverföring skall vara övervakad för att vara godkänd. Detta innebär bland annat att leverantören av larmsändare skall mäta och garantera tillgängligheten för den enskilda larmsändaren. Det positiva för kunden är att de får en säker och kontrollerad överföring till larmcentralen. Det negativa är att flertalet av idag installerade larmöverföringar inte klarar av de nya kraven.

  Överordnade System

  En gemensam plattform för att styra alla dina säkerhetssystem

  Med den ökade takten i digitalisering av enskilda säkerhetssystem ger samtidigt en möjlighet i att via ett gemensamt överordnat system presentera information från olika system. Möjliga funktioner är i huvudsak grafisk presentation, styrning och kontroll av undersystemen, centralisering av loggar samt automation av vissa funktioner.

   

  Historiskt har presentationssystemen i första hand integrerat system från samma produktleverantör, men det största marknadsintresset ligger idag i system som kan ge kunden en fabrikatsoberoende integration.

   

  På DSS har vi en bred erfarenhet av integration. Vår grundidé är att integrera allt som kan kommunicera med ett annat system. Det spelar ingen roll om det är ett enkelt larmsystem för en liten byggnad eller ett avancerat passagesystem för en koncern. Funktionerna är ändå detsamma och utvecklade så att det går att anpassa från att vara en enkel presentationsprogramvara till ett fullständigt överordnat system.

  Detta är ett överordnat system

  Ett överordnat system är en gemensam plattform för olika säkerhetssystem. De olika delsystemen integreras mot det överordnade systemet och ger därmed användarna en gemensam presentation.

   

  Överordnat system betyder också att systemet sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen. Fördelen med detta är att man inte riskerar att tappa någon funktionalitet i sina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som innan. Befintliga styrscheman, larmområden, behörigheter och automatiska funktioner med mera behöver inte programmeras på nytt i det överorordnade systemet.

   

  Normalt utgår ett överordnat system från en grafisk planritning. På den placeras aktiva ikoner eller symboler som representerar de olika punkterna i de anslutna systemen, till exempel brandlarmspunkter, inbrottslarmsdetektorer, kortläsare, övervakningskameror med mera. När någon av dessa punkter larmar så indikeras detta aktivt i det överordnade systemet genom att symbolen byter färg och/eller blinkar samt att man får en åtgärdstext för händelsen.

  Användarvänlighet & produktoberoende kommunikation

  Anledningen till att använda ett överordnat system är framför allt att de förenklar och effektiviserar säkerhetsarbetet eftersom all information samlas på ett ställe, samtidigt som de viktigaste styrningarna kan göras från ett och samma system, till exempel från- och tillkoppling av detektorer, på/avlarmning, öppning av dörrar med mera. Som användare behöver man bara behärska ett användargränssnitt för att kunna administrera flera olika säkerhetssystem. Detta skall jämföras med att som användare behöva navigera mellan många olika program eller i värsta fall förflytta sig mellan centraler spridda på flera olika lokaler. Överordnade system ger därför både en bättre säkerhetsnivå och ett effektivare arbete för användaren.

  Aktuell Kampanj

  Elektronisk personalliggare – Ny lag från 1 januari 2016

   

  1 Jan 2016 träder en ny lag i kraft gällande elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser överstigande 4 basbelopp ( ca 180 000 kr).Detta är en stor förändring, och det är alltid byggherren som är ansvarig för personalliggaren. Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du har också andra skyldigheter kopplade till personalliggare.

   

  I och med denna lagstiftning har vi på DSS tecknat återförsäljaravtal med Templus som enligt oss erbjuder den bästa lösningen.
  Templus kan leverera lösningar till både den stora byggarbetsplatsen, såväl till den lilla arbetsplatsen, ex. en bostadsrätt som behöver byta lås.

   

  Vi har också tecknat ett samarbetsavtal med Templus om installation / service av deras produkter.

   

  Vår bedömning är att det kommer att bli en kraftigt ökad efterfrågan ju närmare årsskiftet vi kommer.
  Vi erbjuder både möjligheten att köpa dessa produkter som att hyra produkten.

   

  Här hittar du mer information:

  Skatteverket.se
  Templus