Kategoriarkiv: Okategoriserade

Vi söker Larm och Säkerhetstekniker

Larm och Säkerhetstekniker sökes.

Dalarnas Säkerhets System är ett stabilt och växande säkerhetsföretag med sitt hjärta i Dalarna – Hedemora.

Vi är certifierad anläggarfirma på både inbrott- och brandlarm, men arbetar även med andra typer av säkerhetslösningar.

 

DSS består idag av ett glatt gäng på 10st medarbetare som alltid försöker sträva efter att ha roligt tillsammans.

 

Vi ser helst att du har erfarenhet inom larmbranschen och/eller ett stort intresse för teknik.

Som anställd hos oss innebär det för dig varierande arbetsuppgifter, allt från projektering till installation och driftsättning.

 

Du är serviceinriktad, kundorienterad, målmedveten och har…

  • B-körkort
  • Prickfritt belastningsregister och ett vårdat yttre
  • Sociala färdigheter och behärskar svenska språket väl i tal och skrift

Vi vill erbjuda dig möjligheten till ett meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter.

 

Tjänsten är tillsvidare och lön enligt överenskommelse.

 

Ansökan skickas till ansokan@dss-larm.com

Vår Värdegrund

Vår Värdegrund

Vi på DSS skall förvalta våra kunders förtroende genom att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet och enligt överenskomna krav. Vår målsättning är att skapa ett mervärde för kunden och gärna överträffa våra kunders förväntningar. Kundens upplevda kvalitet av vår leverans skall vara den främsta orsaken till ett fortsatt samarbete.

 

Vårt företag skall kännetecknas av tydlig återrapportering till kund, kort inställelsetid på service, tillgänglighet året runt, dygnet runt, samt att vi håller överenskomna installationstider.

 

Vårt arbete skall utföras fackmannamässigt och kännetecknas av välgjorda installationer med minsta möjliga estetiska inverkan på byggnader och lokaler. Vi håller rent och snyggt och vi genomför vårt arbete med engagemang och med rätt kompetens, vilket skall ge ett gott intryck och inge förtroende.

 

Vi väljer att samarbeta med kvalitetsmedvetna leverantörer som tillhandahåller produkter och tjänster av hög kvalitet.

 

Inom DSS har vi en tydlig ansvarsfördelning för kvalitetsarbetet där samtliga medarbetare bidrar med sitt kunnande och delar med sig av sina erfarenheter. Genom internkontroll, erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar säkerställer vi en hög leveranssäkerhet och därmed ett starkt förtroende hos våra kunder.

Om tjänster och produkter

Tillsammans ser vi över ditt behov – och skapar lösningen

För oss på Finlarm handlar en säkerhetsleverans om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system

 

Vår ambition är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed säkerställa en trygg och kundanpassad säkerhetslösning. Vår målsättning är att ge dig en leverans som säkerställer såväl en optimal trygghet som en enkelhet i att använda och administrera.

Vi hjälper dig att tolka regler och krav

Finlarm är ett kunskapsföretag med flera behöriga ingenjörer och i övrigt personal med lång erfarenhet av att leverera säkerhet till våra kunder. Vi är certifierade inom inbrottslarm, brandlarm och säkerhetskamera och kan därför med trygghet hjälpa er att tolka de regelverk som finns och hur er anläggning skall byggas för att uppfylla alla de krav som ställs av försäkringsbolag och andra intressenter.

Helhetslösning är ett av våra ledord

För oss är det lika självklart med helhet i aktuell leverans som med helhet över tiden. Vi tar ansvar för hela kedjan – från projektering, installation och dokumentation till service, support och löpande underhåll. Vi är vana vid att behov ändras över tid. Därför levererar vi alltid flexibla lösningar som kan förändras i takt med att ditt behov ändras.

Jour och beredskap

Rätt kompetens dygnet runt

Vår erfarenhet visar att det i en skräddarsydd säkerhetslösning finns ett uttalat behov av att vi som säkerhetspartner är tillgängliga dygnet runt, året runt.

 

Vår erfarenhet visar vidare att en snabb insats med rätt kompetens är avgörande för att minimera skadan för våra kunder.

 

Dygnet runt, året runt erbjuder Finlarm jourpassning via larmbord och dedikerad jourtekniker. Larmbordet bemannas av vaken personal, vilka tar emot felanmälan och säkerställer att jourtekniker kontaktar kunden. Inställelsetid på kvällar och nätter är enligt avtal, men aldrig längre än 4 timmar.

 

Vår jour & beredskap bemannas av våra egna anställda. Det betyder att du som kund får tillgång till personal som är väl förtrogen med hur just din säkerhetsanläggning fungerar.

 

Kontakta Lars Alm nedan för att få veta mer om vårt erbjudande kring jour och beredskap.

CCTV – Säkerhetskamera

Tekniken finns – möjligheterna och fallgroparna är många

Medan en investering i de traditionella säkerhetssystemen, brandlarm och inbrottslarm, har ett naturligt syfte, är en investering i ett kamerasystem ofta orsakat av flera parametrar. Vanliga orsaker till att investera i kamera är behov av att:

  • öka tryggheten för de anställda
  • skydda egendom
  • komplement till befintlig skydd
  • undvika skadegörelse
  • klargöra vad som hände och vem som gjorde vad

 

För oss på DSS handlar en säkerhetskamera om mycket mer än att bara leverera ett tekniskt system. Vår målsättning är att tillsammans med dig som kund analysera ert behov och därmed kunna erbjuda dig trygga och kundanpassade säkerhetslösningar som är enkla att använda och administrera. Tillsammans med ledande varumärken inom säkerhetskamera skapar vi genomtänkta och funktionella lösningar. Vi är fristående och det innebär bland annat att vi kan erbjuda de för dig bästa lösningarna på marknaden.

 

Detta är CCTV

Ett kamerasystem har som syfte att med hjälp av strategiskt utplacerade kameror generera en bild som man kan titta på i direktsändning eller som spelas in på en lagringsenhet för att vid ett senare tillfälle analyseras.

 

Kamerasystem delas in i 4 klasser, från det enklaste systemet med en kamera som visas direkt på en monitor till avancerade system som lagrar stora mängder bild (och ljud). De mer avancerade system har ofta funktioner som videoanalys, vilket innebär att vissa företeelser kan generera ett larm och en automatisk åtgärd.

 

Kamerasystem levereras fortfarande som ett analogt system med analoga kameror och en digital lagringsenhet. Denna typ av system är fullt tillräcklig på små till mellanstora företag där man endast ska övervaka mindre områden, inte kräver identifiering och inte behöver möjlighet till bildanalys. Är dina behov mer omfattande så erbjuder den digitala tekniken ett brett utbud av produkter. Utvecklingen går idag mycket fort inom digital kamera och du kan idag få prisvärda system med en hög prestandanivå. Utbudet på digitala kameror har därför ökat lavinartat vilket ger dig som kund en valfrihet som inte bara är till en fördel. Vår rekommendation är att endast välja system och kameror som har en lång lista av installerade referensanläggningar.

Om du idag har en analog anläggning och vill uppgradera ditt system så finns det idag en hybrid lösning då vi installerar ett IP-baserat system och ansluter videoservrar där man kan ansluta analoga kameror och därmed utnyttja IP systemets intelligens.

Behov – Funktion – Teknik

På DSS är vår ambition att tillsammans med vår kund projektera kamerasystem utifrån tre steg. Vi startar alltid diskussionen kring frågan om behov och syfte med investeringen. Nästa steg är att översätta detta till en funktion där vi tillsammans beskriver vad som skyddas, när i tiden vi spelar in, hur bilder används, önskad lagringskapacitet etc. Ett naturligt avslut på denna process är att hantera en tillståndsansökan till länsstyrelsen. Vi reder ut hur gällande lagstiftning påverkar installation och dagligt användandet av anläggningen.

 

Med en gemensam bild av behov och funktion är vår uppfattning att vi hittar den teknik (system) som bäst löser ditt behov.

Vikten av att förena kamerabevakning och integritet

I debatten om kamerabevakning nämns naturligt frågan kring integritet för den enskilda individen. Vår erfarenhet är att det går att kombinera dessa frågor och vi har flera exempel där den upplevda integriteten och tryggheten hos kundens personal ökat i och med införandet av ett kamerasystem.

 

I de fall som säkerhetskameror används i syfte att förstärka kundens skalskydd är frågan svårare. Vår hållning är att hjälpa våra kunder med tillståndsansökan, tydlig skyltning och att använda teknik där vi maskar bort känsliga områden. Att vi i slutändan ibland filmar personer som befinner sig på en plats där de inte borde vara är ofrånkomligt.

Service och support

Rätt kompetens dygnet runt, året runt

Vår erfarenhet säger att en säkerhetsinstallation har en livslängd på 8-12 år och att det under denna period uppstår en rad händelser som skapar behov av ett besök från vår serviceorganisation.

I en skräddarsydd säkerhetslösning finns ett uttalat behov av att vi är tillgängliga dygnet runt, året runt.

 

En snabb insats med rätt kompetens är avgörande för att minimera skadan för våra kunder.

Våra servicetekniker är vana vid att dagligen hantera allt ifrån kritiska fel som kräver snabb insats till konsultativa insatser i samband med årskontroller, ombyggnationer och andra förändringar hos våra kunder.

 

Vi på DSS förstår vikten av att snabb och korrekt analys ger rätt åtgärd och att rätt åtgärd i rätt tid minimerar fel och kostnader hos våra kunder. Vi söker därför hela tiden nya vägar för att förbättra vår service.

Ett exempel är att vi erbjuder kontinuerlig utbildning i kombination med fjärrövervakning och fjärrsupport, för att på så sätt minska behovet av att vi kommer ut på plats och analyserar och åtgärdar problem.

 

Vårt Servicecenter är bemannat med egen personal och står alltid till tjänst med snabb svarstid. I Servicecenter hanteras felanmälan, löpande service, reservdelar, planering av årskontroller, telefonsupport samt övriga ärenden kring service och underhåll.

 

DSS arbetar i ett Service Management System som heter WinServ. Samtliga serviceärenden registreras i systemet och tilldelas ett unikt ordernummer. Med hjälp av dedikerade fält för beskrivning av fel, beskrivning av åtgärd, tidredovisning och materialåtgång skapar vi en faktura som innehåller den detaljeringsgrad som du som kund önskar. Vi tillhandahåller även statistik på utförda åtgärder, vilket underlättar för våra kunder vid budgetering samt beslut om nyinvesteringar.

 

Jour under årets alla dagar

 

Dygnet runt, året runt erbjuder DSS jourpassning via larmbord och dedikerad jourtekniker. Larmbordet bemannas av vaken personal, vilka tar emot felanmälan och säkerställer att jourtekniker kontaktar kunden. Inställelsetid på kvällar och nätter är enligt avtal, men aldrig längre än 4 timmar.

Vår jour och beredskap bemannas av våra egna anställda. Det betyder att du som kund får tillgång till personal som är väl förtrogen med hur just din säkerhetsanläggning fungerar.

Det finns alltid tillgång till service och support.

Överordnade System

En gemensam plattform för att styra alla dina säkerhetssystem

Med den ökade takten i digitalisering av enskilda säkerhetssystem ger samtidigt en möjlighet i att via ett gemensamt överordnat system presentera information från olika system. Möjliga funktioner är i huvudsak grafisk presentation, styrning och kontroll av undersystemen, centralisering av loggar samt automation av vissa funktioner.

 

Historiskt har presentationssystemen i första hand integrerat system från samma produktleverantör, men det största marknadsintresset ligger idag i system som kan ge kunden en fabrikatsoberoende integration.

 

På DSS har vi en bred erfarenhet av integration. Vår grundidé är att integrera allt som kan kommunicera med ett annat system. Det spelar ingen roll om det är ett enkelt larmsystem för en liten byggnad eller ett avancerat passagesystem för en koncern. Funktionerna är ändå detsamma och utvecklade så att det går att anpassa från att vara en enkel presentationsprogramvara till ett fullständigt överordnat system.

Detta är ett överordnat system

Ett överordnat system är en gemensam plattform för olika säkerhetssystem. De olika delsystemen integreras mot det överordnade systemet och ger därmed användarna en gemensam presentation.

 

Överordnat system betyder också att systemet sällan ersätter någon annan mjukvara eller hårdvara utan ligger som ett extra lager ovanpå de anslutna underliggande systemen. Fördelen med detta är att man inte riskerar att tappa någon funktionalitet i sina befintliga system eftersom dessa fortfarande kommer att fungera med samma inställningar som innan. Befintliga styrscheman, larmområden, behörigheter och automatiska funktioner med mera behöver inte programmeras på nytt i det överorordnade systemet.

 

Normalt utgår ett överordnat system från en grafisk planritning. På den placeras aktiva ikoner eller symboler som representerar de olika punkterna i de anslutna systemen, till exempel brandlarmspunkter, inbrottslarmsdetektorer, kortläsare, övervakningskameror med mera. När någon av dessa punkter larmar så indikeras detta aktivt i det överordnade systemet genom att symbolen byter färg och/eller blinkar samt att man får en åtgärdstext för händelsen.

Användarvänlighet & produktoberoende kommunikation

Anledningen till att använda ett överordnat system är framför allt att de förenklar och effektiviserar säkerhetsarbetet eftersom all information samlas på ett ställe, samtidigt som de viktigaste styrningarna kan göras från ett och samma system, till exempel från- och tillkoppling av detektorer, på/avlarmning, öppning av dörrar med mera. Som användare behöver man bara behärska ett användargränssnitt för att kunna administrera flera olika säkerhetssystem. Detta skall jämföras med att som användare behöva navigera mellan många olika program eller i värsta fall förflytta sig mellan centraler spridda på flera olika lokaler. Överordnade system ger därför både en bättre säkerhetsnivå och ett effektivare arbete för användaren.

SäkerhetsBranschen

Vi är aktiva medlemmar

 

SäkerhetsBranschen är en organisation med cirka 170 säkerhetsföretag som medlemmar vilka tillsammans omsätter 14 miljarder kronor per år och har 31.000 anställda medarbetare. Förening som samlar aktörer inom säkerhet på en arena för att initiera, synliggöra, skapa opinion för och driva på värdeskapande säkerhetsfrågor i ett forum för ett tryggare och säkrare Sverige.

 

DSS är aktiva medlemmar i branschorganisationen och vi ser detta medlemskap som en möjlighet för oss att aktivt ta ansvar för att branschen utvecklas till det bättre.

 

Vill du veta mer om säkerhetsbranschen – följ länk till hemsida:

 

SäkerhetsBranschen »

Aktuell Kampanj

Elektronisk personalliggare – Ny lag från 1 januari 2016

 

1 Jan 2016 träder en ny lag i kraft gällande elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser överstigande 4 basbelopp ( ca 180 000 kr).Detta är en stor förändring, och det är alltid byggherren som är ansvarig för personalliggaren. Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du har också andra skyldigheter kopplade till personalliggare.

 

I och med denna lagstiftning har vi på DSS tecknat återförsäljaravtal med Templus som enligt oss erbjuder den bästa lösningen.
Templus kan leverera lösningar till både den stora byggarbetsplatsen, såväl till den lilla arbetsplatsen, ex. en bostadsrätt som behöver byta lås.

 

Vi har också tecknat ett samarbetsavtal med Templus om installation / service av deras produkter.

 

Vår bedömning är att det kommer att bli en kraftigt ökad efterfrågan ju närmare årsskiftet vi kommer.
Vi erbjuder både möjligheten att köpa dessa produkter som att hyra produkten.

 

Här hittar du mer information:

Skatteverket.se
Templus

Finlarm är ny huvudägare i Dalarnas Säkerhets System

Finlarm är ny huvudägare i Dalarnas Säkerhets System

 

Finlarm expanderar genom att gå in som huvudägare i Dalarnas Säkerhets System (DSS). Claes Grummas, grundaren till DSS säljer bolaget till en grupp bestående av Finlarm och tre av bolagets nyckelpersoner.

 

Stockholmsbaserade säkerhetsföretaget Finlarm expanderar och går in som huvudägare i Dalarnas Säkerhets System (DSS). Förvärvet sker tillsammans med nyckelpersonerna Jonas Johansson, Magnus Säterlind och Johan Forslund. Säljare av DSS är bolagets grundare Claes Grummas.

 

DSS grundades 1990 och har idag Dalarna med omnejd som sitt naturliga marknadsområde. Kunderna är i huvudsak fastighetsägare inom såväl privat som offentlig sektor.

 

Läs vårt pressmeddelande i sin helhet: Finlarm ny huvudägare till DSS (pdf)