Bild till inlägget

Vi hjälper dig att välja rätt produkt för rätt miljö

Bränder och avbrott i verksamheten på grund av brand orsakar årligen kostnader för miljardbelopp. Därför är det viktigt med ett verksamhetsanpassat brandskydd där ett tillförlitligt brandlarm, som i så tidigt skede som möjligt kan upptäcka en brand och avge larm kan förhindra skador på såväl person som egendom.

För våra kunder finns det pengar att spara på ett genomtänkt brandlarm.

 

DSS har en mångårig erfarenhet och en beprövad metod av att tillsammans med våra kunder välja rätt lösning för den aktuella lokalen. Hög driftsäkerhet och hög känslighet i relation till en minimering av falsklarm och en låg totalkostnad är våra viktigaste parametrar vid val av system.

Med ett brett utbud av certifierade brandlarmsprodukter anpassade efter alla tänkbara behov på marknaden. Systemen sträcker sig från interaktiva analoga adresserbara system för anläggningar med mycket höga säkerhetskrav till prisvärda små och medelstora konventionella system.

Vi har även system som integrerar brand och utrymning i ett och samma system.

 

Certifierade anläggarfirmor med certifierade produkter levererar ett fullt godkänt brandskydd

Ett flertal leverantörer som påstår sig leverera brandlarm via brandindikering inbyggt i inbrottslarmet. Vad som levereras i detta fall är något som kan liknas med en brandvarnare kopplat till larmcentral, men dessa larm kan aldrig bli fullt tillförlitliga eller generera direkt utryckning från räddningstjänsten.

 

Ett riktigt brandlarm är ett separat system, som lever upp till aktuella normer och regler. Systemet skall bestå av en certifierad centralutrustning med certifierade detektorer och larmdon. Ett riktigt brandlarm kan endast projekteras och installeras av en certifierad anläggarfirma som har minst en behörig ingenjör.

För att undvika onödiga fellarm är systemet vara beprövat för den miljö som den aktuella installationen avser.

Det är viktigt att veta att ett brandlarm via brandindikering inbyggt i inbrottslarmet

Vi kan miljöer som kräver Ex-klassning, aspirerande system eller talat utrymningslarm

Syftet med Ex-klassning är att identifiera utrymmen där det förvaras brandfarliga gaser och vätskor och som därmed ger en ökad risk för explosion. I dessa lokaler är det av extra vikt att göra en projektering och installation som förhindrar antändning och säkerställer tidig och tillförlitlig branddetektering.

Aspirerande (samplande) detektorer används i utrymmen där traditionella detektorer inte ger ett tillförlitligt skydd. Kyrkor, kulturbyggnader, industrilokaler och datahallar är miljöer som lämpar sig bra för aspiration. Installationen kan göras diskret och stör därmed inte byggnadens estetik.

Aspirerande detektorer är mycket känsliga, mäter luftens kvalitet och ger en snabb och exakt detektering. Den kan även lämna information och förlarm vid mycket låga partikelnivåer.

 

Talat utrymningslarm är ett bra komplement till det ordinarie brandskyddet. Svenska Brandskyddsföreningen ger ut rekommendationer för hur ett sådant utrymningslarm skall vara konstruerat. Vissa offentliga lokaler, hotell och butiker skall utrustas med denna teknik.

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC