Bild till inlägget

Elektronisk personalliggare – Ny lag från 1 januari 2016

 

1 Jan 2016 träder en ny lag i kraft gällande elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser överstigande 4 basbelopp ( ca 180 000 kr).Detta är en stor förändring, och det är alltid byggherren som är ansvarig för personalliggaren. Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Du har också andra skyldigheter kopplade till personalliggare.

 

I och med denna lagstiftning har vi på DSS tecknat återförsäljaravtal med Templus som enligt oss erbjuder den bästa lösningen.
Templus kan leverera lösningar till både den stora byggarbetsplatsen, såväl till den lilla arbetsplatsen, ex. en bostadsrätt som behöver byta lås.

 

Vi har också tecknat ett samarbetsavtal med Templus om installation / service av deras produkter.

 

Vår bedömning är att det kommer att bli en kraftigt ökad efterfrågan ju närmare årsskiftet vi kommer.
Vi erbjuder både möjligheten att köpa dessa produkter som att hyra produkten.

 

Här hittar du mer information:

Skatteverket.se
Templus

Certifikat

» Certifierade brand- och säkerhetslösningar skapar en tryggare värld. «

SBSC